Kısırlık Tedavisi

  • Aşılama Neden Başarısız Olur

    Aşılama Neden Başarısız Olur? Aşılama tedavisi ile gebe kalmak isteyen çiftler, yöntem uygulandığı takdirde % 100 oranında gebelik oluşmayacağını bilmeliler ve beklentilerini bu yönde tutmalıdırlar....

  • Aşılama Tutma Şansı Nedir

    Aşılama Tutma Şansı Aşılama yönteminin başarısı pek çok değişkene bağlıdır. Anne adayının gebeliğe ve aşılama yöntemi uygulamasına hazır olma durumu, hekimin tutumu ve yaklaşımı, muayeneler...