Diş Hekimi Asistanı Nedir

Diş Hekimi Asistanı Nedir

Diş hekimliği, beraberinde çok kapsamlı işleri de yanında getiren bir iş koludur. Yapılan işin düzgünlüğünün yanında protez üretimi, siparişi, tahsilat, halkla ilişkiler, randevuların düzenlenmesi ve asiste edilme gibi işlemlerde diş hekimi yardıma ihtiyaç duyar. Diş protez teknisyenlerinin işlerinin dışında kalan ve diş hekiminin yardım alması gereken işleri yapan meslek koluna Diş Hekimi Asistanı denir.

Ülkemizde Diş Hekimi Asistanı yetiştiren okullar ve mezun sayısının çok az olması sebebiyle diş hekimleri kendi Diş Hekimi Asistanlarını kendileri yetiştirmek zorunda kalmaktadırlar. Tabi ki bu durum bahse konu asistanlarının çeşitli nedenlerle işten ayrılması durumunda içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Mevcut iş yoğunluğu bulunan ve belirli bir düzeni oturtturmuş diş hekimleri yeni bir Diş Hekimi Asistanı eğitmek ve yetiştirmek durumunda kalabilirler. Ülkemizde çoğunlukla Diş Hekimi Asistanları, diş hekimleri tarafından muayenehane hizmetleri sırasında eğitime tabi tutulur ve yetiştirilir.

Diş Hekimi Asistanı Nedir

Diş Hekimi Asistanı, yaptığı görevler göz önüne alındığında diş hekimleri için olmazsa olmazlardandır. Özellikle özel muayenehanelerde bu ihtiyaç hastanelere oranla daha fazladır. Diş Hekimi Asistanı tarafından yapılacak her hata, diş hekimi için büyük sorunlara sebep olabilmektedir.

Diş hekimi asistanının görevlerini kısaca şöyle sıralayabiliriz:

Hastane randevularının alınması ve takibi: Özellikle bu görev özel muayenehanesinde diş hekimliği hizmeti veren diş hekimleri için büyük önem arz etmektedir. Randevuların hastaları en az süre bekletecek şekilde planlanması gerekmektedir. Özel muayenehanede hizmet veren diş hekiminin çok zaruri haller haricinde gelen hastayı uzun süre bekletme lüksü bulunmamaktadır. Bu sebeple Diş Hekimi Asistanı randevuları planlarken yapılacak uygulamaların ortalama sürelerini esas olarak yapmalıdır. Ayrıca planlanan randevularda oluşabilecek iptal ve erteleme gibi durumlarında takibi büyük önem taşımaktadır.

Halkla ilişkiler: Hastalar ile doğru diyalogların kurulması ve hastaların doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Hastalarla doğru iletişim kurulamaması sebebiyle hasta tarafından o diş hekiminin uygulamalar ve muayene için tercih edilmemesine sebep olabilmektedir. Doğru bilgilendirme de bilgisel donanınım yüksek olmasıyla sağlanabilir.

Para tahsilatı: Yapılan uygulamalar sonrasında alınan ücretlerin doğru tahsilatı ve muhasebeciyle olan koordinasyon hem mali dengenin sağlanması hem de bütçenin ayarlanıp, oluşabilecek vergilendirmelerin önceden bilinmesi açısından önemlidir.
Yapılan işlemlerin takibi: Diş Hekimi Asistanı, diş hekimi tarafından hastalara uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu sayede hasta ile doktor arasında etkili bir iletişim kurulabilmesine ve hasta- doktor arasında güvenin arttırılmasına yardımcı olur.

Protez ve diş bakım ürünlerinin siparişi: Yapılacak olan her türlü uygulamada gerekli olabilecek malzemelerin tedarik durumları, üretici/ dağıtıcı firmalar ile iletişim kurulması ve bu siparişlerin takibinin yapılması gerekmektedir. Bu işlemler yapılırken diş protez teknisyeni mevcutsa, onunla tam bir uyum içinde çalışması gerekir.

Diş hekimini uygulamalar sırasında asiste etmek: Diş hekiminin uygulamalar sırasında ihtiyaç duyacağı malzemelerin zamanında diş hekimi tarafından kullanılmasının sağlanması ve uygulama gerekliliklerinin tam olarak yerine getirilmesi gerekir. Diş Hekimi Asistanı, diş hekiminin ihtiyaç duyması durumunda diş hekimini asiste edebilmelidir.

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.