Doğum Sonrası Travmalar

Doğum Sonrası Travma

Doğum travmaları doğum anında meydana gelen anneye ait yaralanmalar (yırtıklar, hematom vb.) ve çocuğa ait yaralanmalar, başta şekil değişiklikleri, kafa içi kanamaları, omurga ve spinal kord yaralanmaları, periferik sinir sistemi felçleri, karın travmaları ve ortopedik problemlerdir.

Baş deformasyonu:

Kafa travmaları başında baş deformasyonu gelir. Bebeğin kafa kemikleri birbiri üzerine binmiştir. İlk haftalarda kendiliğinden geçer. Kaput skadenum en çok pariental ve oksipital bölgelerde görülen, yumuşak dokuyu ilgilendiren yaygın şişliktir. Ödemli doku üzerinde ekimozlar ve peteşiler görülebilir. Kafa kemiklerinin subperiostal hematomudur. Sefal hematomda şişlik kemik sınırlarını aşmaz genellikle tek kemiğe lokalizedir. Şişlik hemen herzaman parietal kemiklere lokalizedir. Bazen lineer kemik kırıkları ile birlikte olabilir.

Doğum Sonrası Travma

Kafa tası kırıkları:

Lineer kırıklar şeklindedir. En çok forseps uygulaması ile, bazende maternal symphysis pubis ile sacral promontoryum basısı ile olur. Depresyon fraktürlerine en çok frontal ve posterior parietal bölgede rastlanır. Kortikal irritasyonu önlemek için cerrahi tedavi gerekir.

Yumuşak doku lezyonları:

Müdahaleli doğumlarda; ekimoz peteşi ve şişlikler meydana gelebilir. İntrakranial kanamalar:  Yenidoğan reflekslerinde azalma, kas tonusunda azalma letarji, somnolans, apne, siyanoz, metabolik asidoz, fontanel kabarıklığı, konvülziyonlar, hematokrit düşüklüğü başlıca belirtileridir.

Omurga ve spinal kord yaralanmaları:

Spinal kordun kuvvetli traksiyonu ve hiperekstansiyonu sonucu olur. Spinal kord yaralanması genellikle 7. servikal ve 1. torasik vertabra seviyesinde olur. Kesi altında genel bir paralizi mevcuttur.

Periferik sinir yaralanmaları:

Brakial pleksus yaralanmalarında paraliziler meydana gelir, 2 tipte görülür:

  • Erb-Duchenne tipi: 5. ve 6. servikal sinir köklerinin gerilmesi, basınca uğraması veya yırtılması ile meydana gelir. Kol addüksiyon, içe rotasyon ve ön kol pronasyon halindedir. Etkilenmiş kolda moro refleksi alınamaz.
  • Klumpke tipi: 7. ve 8. servikal sinir köklerinin zedelenmesi sonucunda meydana gelir. El gevşek ve fleksiyon halindedir. Yakalama refleksi alınamaz.

Karın travmaları:

Karaciğer hasarlanması olabilir. Karaciğer supkapsüler hematom sonucu yırtılabilir. Dalak rüptürü, adrenal hemoraji, doğum sonrası renk solukluğu ve şok eğilimi olabilir.

Ortopedik problemler:

  • Tortikolis: Başın aşırı ekstansiyonu sonucu Mus.sternokleidomastoideusun içine kanama olur.Boyun bir tarafa dönüktür.
  • Klavikula kırıkları: Sık rastlanan kırıklardandır. Makat gelişlerde ve makrozomik bebeklerde görülür. Krepitasyon alınır.
  • Ekstremite kırıklarında kırık kemiğin olduğu tarafta spontan hareketlerin eksikliği ile fark edilir. Humerus kırıkları femura göre daha sıktır.
  • Epifiz ayrılmaları genelde makat gelişlerinde femur ve humerusun üst epifizlerinde görülür.Omuz ve kalça eklemlerinde ağrı ve şişlik olur, spontan iyileşir.

 

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.