Epidemik Tifüs – Lekeli Humma

Epidemik Tifüs – Lekeli Humma

ETKEN

 • Riketsia provazeki

Epidemik Tifüs – Lekeli Humma Bulaşma Yolu

 • Bitler kan emme eylemi esnasında insana bulaşır.
 • İnsan rezervuar olup bit vektör olarak rol oynar
 • İnsandan insana direkt bulaşma olmaz;vücut biti (pediculus humanus corporis) vektör olarak bulaşmada rol oynar
 • Bulaşma enfekte bitlerin kan emme sırasında  deriye dışkılarıyla riketsiaları ısırık yarasına bulaştırmasıyla olur
 • Bitin dışkısı ya da ezilmesiyle riketsialar deriden insana bulaşır
 • Bunun  yanı sıra kurumuş toz dışkının solunmasından ve konjuktivalardan da bulaşma olabilir

Epidemik Tifüs – Lekeli Humma Kuluçka Süresi 

 • 1-2 hafta olmakla birlikte çoğunlukla 12 gün olarak kabul edilmektedir

BULAŞTIRICILIK SÜRESİ

 • İnsandan insana direkt bulaşma söz konusu değildir
 • Hastalar ateşli dönemde ve bu dönemden 2-3 sonrasına kadar bitler için bulaştırıcıdır
 • Hastalardan kan emen bitler 2-6  gün sonra dışkılarında riketsiya çıkarmaya başlarlar
 • Bit bir insandan diğerine bulaşınca hastalık etkenini taşıyan bitler diğer insana geçer ve o insanı ısırmasıyla beraber hastalık etkenini dışkılayarak bulaştırırlar

EPİDEMİYOLOJİ

 • Hijyen kurallarına uyulmayan, sosyo-ekonomik düzeyi düşük toplumlarda daha fazla görülür
 • Tarih boyunca değişik bölgelerde salgın yapmış ve ölümlere neden olmuş bir hastalıktır
 • Soğuk hava, yoksulluk, savaş ve afetler sırasında hastalığın daha fazla görüldüğü saptanmıştır

Epidemik Tifüs – Lekeli Humma Belirti ve Bulguları 

 • Hastalık belirtileri genellikle ani olarak başlar
 • Halsizlik,baş ağrısı,zayıflama,hafif bir ateş yükselmesi gibi ön belirtilerde bulunabilir
 • ilk belirtileri;baş ağrısı, ürperme, yemek yiyememe, bacakta ve sırt kaslarında yaygın ağrı şeklinde olur
 • 38-40 dereceye varan ateş hastalık süresince varlığını sürdürür
 • Öksürük hastaların %70’inde olan bir bulgudur
 • Hastalığın 4-6.günlerinde göğüs yanlarında pembe renkte deri döküntüsü lekeleri belirir
 • Maküler tarzda başlayan döküntü tedavi edilmez ise makülopapüler, peteşiyal bir hal alır ve birleşmeye meyil gösterir
 • Hastalarda fotofobi olur,gözleri sulanır,yüzü kızarır
 • Kalp ritminde bozukluklar,  ayak parmakları başta olmak üzere, kulak ve burun ucunda ya da topukta nekrozlar
 • Böbrek yetmezliğinin gelişmesine oldukça sık rastlanır.
 • Bu durumda hastada eğer oligoüri ve üremi gelişiyorsa durum oldukça tehlikelidir
 • Lekeli hummada merkezi sinir sistemi bozukluklarınada sık rastlanır
 • İlk haftalarda hastalar huzursuz ve hırçındırlar
 • Uykusuzluk çekerler
 • Genellikle bilinçleri bulanıktır
 • Hasta da konuşma ve işitme güçlükleri olabilir
 • Hastalığın en tehlikeli dönemi 2’nci ve 3’ncü haftalardır
 • Bu dönemde hastada ileri derecede halsizlik gözlenir
 • Başkasının yardımı olmadan ayakta duramaz, yiyip içemez
 • Hastanın bilinci kapanabileceği gibi, duyma güçlüğü çekebilir ya da koma tablosu oluşabilir
 • Tansiyon sürekli olarak düşüktür
 • Hasta bu dönemi atlatırsa iyileşme başlar
 • Hasta 2- 3 aylık bir sürede iyileşir
 • Hastalık hiçbir iz bırakmayabilir
 • Hastalıkta mortalite oranı yüzde 7-40’dır;yaşlılarda ölüm oranı daha yüksektir

Brill- Zinsser Hastalığı, epidemik tifüsün hafif seyreden bir türü olup akut tablodan yıllar sonra immün sistemin zayıflaması, stres ya da ilerleyen yaş nedeniyle hastalığın yeniden ortaya çıkması sonucu oluşur

Epidemik Tifüs – Lekeli Humma Teşhisi 

 • Akut dönemde hasta kanında riketsiya aranabilir
 • Klinik bulgular değerlendirilmelidir
 • Tanıda Weil-Felix testi kullanılabilir
 • Bu testte hastalık etkenine karşı antikorlar aranır

Epidemik Tifüs – Lekeli Humma Tedavisi

 • Tetrasiklin ve kloramfenikol etkilidir
 • Antibiyotik tedavisine geç başlandığında nüksler görülür;böyle durumlarda tedavi yinelenmelidir
 • Ayrıca hastalarda iyi bakım gerekli olup yüksek kalorili ve vitaminli sıvı besinlerin verilmesi uygundur
 • Gerektiğinde analjezik ve hipnotiklerden de yararlanılabilir

KOMPLİKASYONLAR

 • Ciddi olgularda deri nekrozu, parmaklarda kangren ve interstitisyel pnömoni bildirilmiştir
 • Kuru öksürük,sağırlık ve kulak çınlaması,myokardit ve splenomegali olabilir
 • Tedavi edilmeyen olgularda renal yetmezlik ve nörolojik belirtilerin sıklıkla belirgin olduğu çoklu organ tutulumu gözlenir
 • Merkezi sinir sistemi tutulumunda;menenjit kliniği,delirium,manik semptomlar,ajitasyon ve koma ortaya çıkabilir. Hastalık ölümle sonuçlanabilir

Epidemik Tifüs – Lekeli Hummada Bakım 

 • Hasta yatak istirahatına alınır
 • Hastalarda yaşam sık aralıklarla takip edilmelidir
 • Bu hastalarda ateş takibi oldukça önemlidir
 • Ateşi düşürmeye yönelik girişimler yapılabilir
 • Sıvı-elektrolit dengesini korumak için  damar yolu açık tutulmalıdır
 • Yardıma gereksinimi olan hastaya destek olunmalı,özellikle günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmesi sağlanmalıdır
 • Hastalarda öksürük önemli bir bulgudur. Hastayı rahatsız edebilir ve stresi artırabilir. Ilık içecekler içmesini,yorgunluğa neden olabilecek aktivitelerden uzak durması sağlanmalıdır
 • Oksijen ve buhar uygulaması yararlı olabilir
 • Hastalara bikarbonatlı su ile ağız bakımı verilmelidir
 • Hastalarda böbrek yetmezliği gelişebileceği için idrar takibinin yapılması ve idrar miktarındaki değişikliklerin rapor edilmesi önemlidir
 • Yüksek kalorili ve vitaminli sıvı gıdalardan oluşan bir diyet alması sağlanmalıdır
 • Uygun antibiyotik tedavisi verilmelidir
 • Gerektiğinde analjezikler ve hipnotikler verilebilir
 • Hasta olan kişinin kullandığı tüm malzemeler ve tuvalet çamaşır suyu ile dezenfekte işlemine tabi tutulmalıdır.

Epidemik Tifüs – Lekeli Hummadan Korunma

 • Hastalıkla mücadelede en önemli konu kişisel hijyen önlemlerinin alınmasıdır
 • Bitlenmeye karşı dikkatli olunmalı ve bitlenme durumunda uygun tedavi sağlanmalıdır
 • Bireylerin banyo yapması,vücut hijyenine ve giysi hijyenine dikkat etmesi bitlerle mücadelede etkilidir
 • Özellikle kalabalık yaşanılan yerlerde (okul kışla yatakhaneler gibi) bitlenme olabileceği unutulmamalı ve böyle durumda en kısa sürede uygun ilaçlarla tedavi sağlanmalıdır
 • Hastalarla temas eden kişiler 2 hafta gözlenmelidir
 • Epidemilerde aşı yapılarak korunma sağlanabilir

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.