All posts tagged "ince Bağırsak anatomisi"

  • ince Bağırsak

    ince Bağırsak Ostium pyloricum’dan, ostium ileale’ye kadar olan sindirim sistemi bölümüdür. Duodenum, jejunum ve ileum olarak üç bölümde incelenir. İnce bağırsağın mukozasında bulunan plikaların {plicae...