All posts tagged "Kalın Bağırsak Anatomisi"

  • Kalın Bağırsak Anatomisi

    Kalın Bağırsak Anatomisi lleum’un distal ucundan anüs’e kadar uzanan sindirim kanalı bölümüdür. Temel fonksiyonu; su, mineraller ve bazı vitaminlerin absorbsiyonudur. Absorbsiyonun büyük bölümü kolon ascendens’te...