All posts tagged "özgül direnç"

  • Bağışıklık Nedir

    Bağışıklık Nedir Canlının kendi bünyesinde belirli hastalık etkenlerine karşı biyolojik olarak gelişen özgül direnme gücüne Bağışıklık denir. Vücudun mikroorganizmalara tepkisi iki şekilde olmaktadır: Özgül olmayan...