Kadın İç Genital Organları

Kadın İç Genital Organları

  1. İç Genital Organlar,
  2. Dış Genital Organlar,
  3. Kemik Partiler (Pelvis).

Genital organlar (Üreme organları), neslin devamını sağlamak üzere yeni bir yavru meydana getirecek organlara verilen addır.

Kadın İç Genital Organları

Vajina (Vagina), Uterus (Rahim), Tubalar (Fallop Tüpleri) ve Ovarlerden (Yumurtalıklar) oluşur.

Vajina (Vagina)

Vulvayı uterusa bağlayan kas ve zarlardan yapılmış bir kanaldır. Vajinanın üst kısmı serviksi dıştan bir halka şeklinde sarar ve serviks duvarına sıkıca yapışır. Serviksin vajina içinde kalan parçasına porsiovajinalis (porsio vaginalis) denir. Serviksin ön arka ve yanlarındaki boşluklar ön, arka ve yan forniksler adını alır. Arka forniks daha derindir. Spermler arka fornikste birikip servikse öyle geçerler. Vajina, adet kanının dışarı atıldığı kanaldır. Bir cinsel ilişki organıdır, doğumda fetüs vajina içinden geçerek doğar.

Vajina, çok katlı yassı epitelden oluşan mukoza ile örtülü, elastiki bir organdır. Ter ve yağ bezleri ve salgısı yoktur, fakat vajinada bulunan bakteri salgıları ve dökülmüş epitel hücreleri nedeniyle daima ıslaktır. Ön ve arka duvarlarının iç yüzünde mukozada enine plikalar vardır. Böylece vajina pH’sı asittir (4, 5) ve enfeksiyonlara karşı engel oluşturur.

Uterus (Rahim)

Beyaz kas yapısı yoğunluklu karma kas yapısından oluşmuş armut şekline benzeyen, pelvis boşluğunda, mesanenin arka tarafında, rektumun ön kısmında bulunan içi boş bir organdır. Uzunluğu 7- 8 cm, genişliği 3- 5 cm, kalınlığı 1- 2,5 cm, Ağırlığı 60 gramdır.

Uterusun Bölümleri

Fundus uteri: Uterusun üst kısmıdır. Tubalar bu kısma açılırlar.

Korpus uteri: Fundusile istmus arasındaki orta bolümdür (gövde).

İstmus uteri: Uterusun daraldığı kısımdır. Korpusile serviks arasındaki 1 cm’lık bölümdür. Gebelikte genişleyerek korpus ile birleşir ve bu birleşme yerinde bir halka oluşur.

Serviks uteri: İstmus ile beraber uterusun alt kısmıdır (boyun).

Korpus uterinin içindeki boşluğa kavum uteri(cavum uteri) denir. Tabanı fundusta, tepesi ise istmusta bir üçgen şeklindedir. Serviksin ortasında, üst kısmı kavum uteriye alt kısmı ise Serviksin ortasında, vajinaya açılan bir kanal mevcuttur. Bu kanalın orta kısmı geniş, üst ve alt kısmı ise dardır. Kavum uteriye açılan darlığa internalos(internalos- iç darlık), vajinaya açılan darlığa ise eksternal os (eksternalos- dış darlık) denir.

Uterusun Tabakaları

Uterus dıştan perimetriyum (perimetrium) da denilen seroza tabakasını temelini oluşturan periton tabakası ile kaplıdır. Seroza tabakasının alt bölümünde düz kaslardan oluşan musküler tabaka miyometriyum (myometrium) yer alır. Myometriyumun altında ise sitroma (stroma) adı verilen, gevşek bağ dokusu ve hücrelerle tübüler salgı bezlerinden oluşan endometriyum (endometrium tabakası) vardır.

Uterusun Pozisyonu

Uterus normalde öne dönük, korpusu istmus hizasında öne doğru büküktür. Uterusun bu pozisyonuna anteversio- fleksio (anteversio- flexio) denir. Korpusile serviks düzlemleri arasında dar bir açı oluşur. Uterusun öne doğru eğik olmasına antevert, arkaya doğru eğik olmasına retrovert denir.

Tubalar (Fallop Tüpleri)

Ovumu overlerden nakleden boru şeklinde oluşumlardır.  Uzunluğu 10–12 cm kadardır. Her biri uterus korpusundan çıkarak periton boşluğuna uzanırlar. Tubalar yüzeyde longitudinal, derinde sirküler düz kaslardan oluşurlar. Tubaların içleri titrek tüyler taşıyan kübik epitelle örtülüdür. Tubaları döşeyen tabakadan mukus salgılanır.  Bazı hücrelerin silia hareketleri ile bu sekresyon uterusa doğru itilir. Bu hareketler ve mukus, döllenmiş yumurtanın uterusa taşınmasını kolaylaştırır.

Tubaların Bölümleri

Pars İnterstisiyalis: Tubanın uterus duvarı içindeki parçasıdır. Uzunluğu 1–2 cm,  genişliği 1–2 mm’dir.

Pars İstmus: Tubanın uterusla birleştiği yere yakın parçasıdır. Uzunluğu 2-4 cm kadardır. Kimi yeri çok dardır.

Pars Ampullaris: Tubaların orta ve en geniş kısmıdır. Gittikçe daha çok genişleyerek infindubula tubaya dönüşür.

İnfindibula Tuba: Uzunluğu 6–7 cm olup, bu kısımda tuba saçakları fimbria tuba denilen mukoza pilileri ile kaplıdır. Bunlardan birisi ovariuma kadar uzanır ve daha büyüktür. Buna fimbria ovarika denir.

Overler (Ovaryum- Yumurtalıklar)

Overler, beyazımsı renkte, ovoid (badem şeklinde), 3,5 cm uzunluğunda, 2 cm genişliği bulunan, 1,5 cm kalınlığında ve 1,5 cm kalınlığında ve yaklaşık 7 gr ağırlığında iki taraflı organlardır

Overler dışta korteks, içte medulla olmak üzere iki farklı tabakadan oluşmuştur. Kortekste değişik gelişim aşamalarındaki yumurta bulunur. Medulla tabakası ise kan damarlarından zengin, gevşek bağ dokusundan oluşur.

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.