Tansiyon ilaçları

Tansiyon ilaçları

Tansiyon hastalığının giderek arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Çeşitli çalışmalarda özellikle 50 yaşın üzerindeki bireylerde her 4-5 kişiden birinde bu problemin ortaya çıktığı belirtilmiştir. Hem hipotansiyonun hem de hipertansiyonun vücut için zararları çok fazla olduğu için kişi tansiyon takibini yapmaya özen göstermelidir. Eğer kişi hipertansiyon hastası ise; kanın damarlara uyguladığı basınç, fazla olduğu için damarlar başta olmak üzere böbrek, kalp, beyin gibi hayati organlara zarar verir. Beyin kanaması, böbrek yetmezliği, felç ve kalp yetmezliği gibi hastalıklara sebep olur. Eğer kişi hipotansiyon hastası ise kan yeterli basıncı sağlayamadığı için kan akışında problem oluşur. Vücut oksijensiz kaldığından yine hayati organlar zarar görecektir. Sağlıklı bir birey için belirtilen tansiyon değerleri 120/80 mmHg’ dır. Eğer kan basıncı bu değerlerden yüksek ya da düşükse ve vücudunuz bu duruma tepki veriyorsa acil tedaviye başlamanız gerekmektedir.

 

Tansiyon ilaçları Beş ana gruba ayrılan tansiyon ilaçlarından kişinin bulunduğu duruma en faydalı olan ilaç seçilir. Yaş, gebelik ve herhangi bir rahatsızlığının bulunup bulunmamasına göre seçim yapılır.

Hipotansiyon veya hipertansiyon teşhisi konulmuş bir bireyin kan basıncını normal değerlere getirmek için öncelikle yaşam tarzında bazı değişiklikler yapması beklenir. Diyet uygulamaları ve düzenli egzersizler tedaviye yanıt vermiyorsa ilaç tedavisine başlanır. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların temel amacı kan basıncını düşürmektir.Beş ana gruba ayrılan tansiyon ilaçlarından kişinin bulunduğu duruma en faydalı olan ilaç seçilir. Yaş, gebelik ve herhangi bir rahatsızlığının bulunup bulunmamasına göre seçim yapılır.

Birinci grup ilaçlar anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri olan yani böbrekten su ve tuz atılımını engelleyen ilaçlardır. Ayrıca kalp-damar hastalıkları olan hastalarda ölüm, kalp krizi ve inmeyi belirli derecede azaltır. Gebelik ve böbrek tıkanıklığı olan hastaların bu ilacı kullanması tavsiye edilmemektedir.

İkinci grup ilaçlar ise anjiyotensin reseptör blokörleri olan ilaçlardır. Hastaların en iyi tolere ettiği ilaçlar bu gruptadır.

Üçüncü grup ilaçlar ise kalsiyum kanal blokörleri yani damar kasını gevşeterek damar direncini ve kan basıncını düşüren ilaçlardır. Her yaş grubunda etkin olmasına rağmen yaşlılarda daha sık kullanılmaktadır.

Dördüncü grup ilaçlar ise diüretikler yani idrar söktürücülerdir. Vücuttan tuz ve su atılımını artırır ve böylece damar direncini azalttıkları öne sürülmektedir. Hamilelerde, gut hastalığı ve böbrek yetmezliği olan kişilerde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Beşinci grup ilaçlar olan beta blokörler, damar direncini düşürerek etki gösterirler. Özellikle genç ve kalp hızı yüksek hastalarda kullanılır. Astım ve kalpte ileri derecede iletim anormallikleri olan kişilerde kullanılmamaktadır.

Hipotansiyon için kullanılan ilaçlar ise, genellikle steroid türevleri olan kortizon ilaçlarıdır. Ayrıca parkinson hastalığı için kullanılan ilaçlar, antidepresanların bazı türevleri ve sildenafil gibi ilaçların kullanılması tansiyon düşüklüğüne sebep olabilmektedir. Bu yüzden bu ilaçların bilinçli olarak kullanılması çok önemlidir.

İlaç dozunun ve zamanlamanın hastaya uygun olması çok önemlidir. Ayrıca hastanın ilaca karşı uyumuna dikkat edilmeli ve yan etkileri dikkate alınmalıdır. Çünkü bir rahatsızlık düzeltilmeye çalışılırken diğer taraftan başka yıkımların oluşmasına sebep olabilmektedir. Modern yaşam ile artan şişmanlık, hareketsizlik tansiyon hastalıklarını da gitgide artırmıştır. Sorun sadece ilaç tedavisi ile halledebilecek kadar basit değildir. Bu yüzden tansiyon hastalıklarıyla baş etmenin yolu toplum olarak  sağlıklı yaşam için gösterilen çabaya bağlıdır. Bu yüzden öncelikli olarak sağlıklı yaşamı benimser, vücudumuz ve bizim için zararlı olan gıdalardan ve hareketsizlikten kaçınabilirsek o zaman hoşgeldin sağlıklı yaşam diyebiliriz.

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.